Naše krajina

Krajina naše má celkem ráz zvlněné pahorkatiny, která největší výše vystupuje u Proseče (Farský či Pánův kopec 548 m) a snižuje se směrem severovýchodním k Cerekvici a Vys. Mýtu, kde nadmořská výška klesá na 300m. Od Proseče směrem jižním zvedá se krajina příkřeji a dosahuje u František výše 709m.

Středem jejím jsou pískovcové skály Tolovcovy, uložené na prohorních horninách, žule a rule, na nichž dále od Budislavě a Jarošova směrem k Litomyšli a Vys. Mýtu uloženy jsou další vrstvy křídové.

Pahorkatina hojně porostlá je lesy smrkovými a borovými, méně jedlovými a bukovými. Na s kalách pískovcových často uviděti můžeme zakrslou borovici. Břehy potoků vroubeny bývají olšemi. Za Prosečí mezi stromovým vyniká také bříza, jejíž bělostná kůra a zlatité listy z jara při rozpuku a na podzim před opadáním nad jiné mile lahodí oku.